In het kader van de huidige coronaproblematiek worden volgende bijkomende maatregelen getroffen: De zaal wordt enkel in haar geheel (podiumzaal en cafetaria) verhuurd, ; de sleutels worden ontsmet afgehaald en teruggebracht bij het aangeduide afhaalpunt; voorafgaand aan de ter beschikkingstelling worden de zaal , het sanitair, de werkoppervlakken, de tafels en de stoelen volledig gereinigd en ontsmet door de verhuurder; de maximumcapaciteit wordt beperkt tot 50 personen; Er worden 50 stoelen en 15 tafels ter beschikking gesteld zodat er maximum 10 personen per tafel kunnenaanzitten in een setting van 10 personen per drie tafels; de activiteit dient beëindigd te zijn om 01:00 uur in de ochtend; de uitgang wordt verlegd naar de deur uitgevend op de binnenkoer, de ingang geschiedt via de inkomhal en vervolgens de dubbele glazen deur naar de podiumzaal; de algemene en verplichte looprichting geschiedt in wijzerzin achtereenvolgens van inkomhal naar podiumzaal, naar de cafetaria (is ook de uitgang), terug naar de inkomhal voor het sanitair en tenslotte terug in de zaal. (zie bijgevoegd circulatieplan). Het looppad wordt d.m.v. vloerstickers verduidelijkt. om sanitaire redenen wordt het overige meubilair, alsook alle glazen, tassen servies, bestek en potten en pannen uit de zaal verwijderd; tijdens de activiteit wordt maximaal verlucht door de deuren van in- en uitgang geopend te houden. Bovendien worden beide ventilatoren van de podiumzaal aangezet; na afloop van de activiteit wordt de zaal, de toog, de keuken , het sanitair, de werkoppervlakken, de tafels en de stoelen volledig gereinigd en ontsmet door de huurders. terras en binnenkoer worden tevens netjes achtergelaten door de huurder; de algemene richtlijnen (1,50m afstand houden, handhygiëne, enz…) worden d.m.v. affiches in de zaal ter herinnering gebracht aan de gebruikers de huurders krijgen samen met het huurcontract onder andere een circulatieplan en de “Gids voor een veilige heropstart van de horeca” uitgaande van de FOD Economie meegestuurd Indien de huurders tenten wensen te gebruiken op de binnenkoer moeten zij hiervoor toelating vragen aan het gemeentebestuur en van deze toelating een kopie overhandigen aan de uitbating de huurders dienen de geldende hygiënevoorschriften scrupuleus te respecteren en zelf voor voldoende handgel en ontsmettingsmiddelen te zorgen en dit voor de duur van de activiteit. de huurders worden gewezen op hun verantwoordelijkheden en verplichtingen naar hun gasten toe en dienen onder andere : 1. toe te zien dat er enkel zittende gasten zijn (geen toogbediening toegelaten), 2. toe te zien op het respecteren van de veiligheidsafstand 3. toe te zien op het feit dat opdieners mondmaskers dienen te dragen 4. de nodige extra voorzorgsmaatregelen te nemen voor mensen die tot risicogroepen behoren;
Covid 19
terug naar index terug naar index