L
                                                                                                                   De doelstellingen van de parochiezaal zijn: o Parochiale verenigingen een thuis bieden voor hun bijeenkomsten en o activiteiten aan een betaalbare prijs; o Parochianen (en bij uitbreiding alle inwoners van de gemeente, o ook de minder gegoeden en kansarmen) een betaalbare infrastructuur o bieden voor allerlei familiale gelegenheden (trouwfeesten, dopen, o verjaardagen, jubilea, koffietafels…); o Onderdak bieden aan allerlei sociale en culturele verenigingen om o zo de versterking van het sociale weefsel in de gemeente te bevorderen; o Plaatselijke verenigingen toelaten om via restaurantdagen of o gelijkaardige activiteiten aan fondsenwerving te doen om hun o werkingsmiddelen te vergaren; o Op termijn zelfbedruipend kunnen werken.